Vakok és Gyengénlátók
BURSA HUNGARICA 2021. pályázati felhívás

Bursa Hungarica pályázati kiírások
(2021. évi forduló)

Újdombrád Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázatra azok az Újdombrád területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az Újdombrád területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

 

a) 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

 

vagy

 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.


A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe.


A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Újdombrád Község Önkormányzatánál egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati felhívás
A. tip.pályázati kiírás
B.tip.pályázati kiírás
Felhasználói kézikönyv
Jövedelemnyilatkozat
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Határozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat következő évi rendszeréhez történő csatlakozásról

A szavazás szünetel
A portál az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült.